BCR

Listă sucursale și agenții BCR din Sector 1 București

Sucursale (click pt. detalii)Sector
Sucursala Sector 11
Amzei1
Aviaţiei1
Băneasa (Carrefour Băneasa)1
Bucureştii Noi1
Dinicu Golescu1
Dorobanţi1
Dr. Felix1
Floreasca1
Griviţa1
Ion Mihalache1
Nicolae Caramfil1
Pajura1
Piaţa Chibrit1
Piaţa Victoriei1
Plevnei1
Romană1
Sala Palatului1
Unic1
World Trade Center1

Listă sucursale și agenții BCR din Sector 2 București

Sucursale (click pt. detalii)Sector
Sucursala Sector 22
Basarabiei2
Colentina2
Ferdinand2
Floreasca Park2
Iancului (fostul Antrefrig)2
Lacul Tei2
Mihai Bravu2
Moşilor2
Pantelimon2
Pantelimon II2
Piaţa Iancului2
Piaţa Rosetti2
Pipera2
Ştefan cel Mare2
Teiul Doamnei2
Tunari2
Vergului (Cora)2

Listă sucursale și agenții BCR din Sector 3 București

Sucursale (click pt. detalii)Sector
Sucursala Sector 33
Baba Novac3
Balta Albă3
Calea Victoriei3
Camil Ressu3
Dristor3
Lipscani3
Mihai Eminescu3
Mircea Vodă3
Nerva Traian3
Theodor Pallady3
Titan3
Unirea3
Unirea Shopping3
Universitate3
Victor Babeş3
Vitan3

Listă sucursale și agenții BCR din Sector 4 București

Sucursale (click pt. detalii)Sector
Sucursala Sector 44
Bagdasar4
Berceni4
Constantin Brâncoveanu4
Dr. Obregia4
Gheorghe Şincai4
Giurgiului4
Libertăţii4
Olteniţei4
Secuilor4
Şerban Vodă4
Toporaşi4
Unirea Center4

Listă sucursale și agenții BCR din Sector 5 București

Sucursale (click pt. detalii)Sector
Sucursala Sector 55
Izvor5
Piața Rahova5
Rahova5
Sebastian5

Listă sucursale și agenții BCR din Sector 6 București

Sucursale (click pt. detalii)Sector
Sucursala Sector 66
Apusului6
Compozitorilor6
Crângaşi6
Drumul Taberei6
Drumul Taberei 346
Ghencea6
Giuleşti6
Iuliu Maniu6
Lujerului6
Mall Plaza6
Piaţa Gorjului6
Politehnica6
Prelungirea Ghencea6
Romancierilor6
Stadion6
Tudor Vladimirescu6